Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Vienas iš „2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano“ tikslų yra pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą. Siekiama, kad 2030 m. gyvybės mokslų sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė sudarytų 5 % bendros pridėtinės vertės, inžinerinės pramonės sektoriaus – 7,69 %, o informacinių ir komunikacinių technologijų sektoriaus – 9,3 %. Tokiems rodikliams pasiekti reikalingi kompetentingi šių sričių specialistai, o jiems paruošti svarbu stiprinti STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymą mokyklose ir kelti STEAM srities dalykų populiarumą.

Pagal 2018 metų tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA rezultatus Lietuvos moksleivių matematinis ir gamtamokslis raštingumas nesiekia EBPO vidurkio. Tarp 37 EBPO valstybių, Lietuva užima 26-31 pozicijas matematinio raštingumo ir 25-27 pozicijas gamtamokslio raštingumo vertinime. Šių rodiklių gerinimas yra nurodytas kaip vienas iš nacionalinio pažangos plano uždavinių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Kitas svarbus uždavinys yra gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje reikalingų kompetencijų. Tam svarbus rodiklis yra studijuojančiųjų STEAM srityje asmenų dalis. Siekiama, kad 2030 m. 33 % visų studijuojančiųjų sudarytų STEAM srities studentai (2018 m. ši dalis buvo 28,3 %). Tačiau šių sričių studijų programų populiarumas neauga taip greitai, kaip norėtųsi. 2022 m. tik 6,1 % tarp stojančiųjų į universitetus pirmuoju numeriu rinkosi gamtos mokslų, matematikos, statistikos, 8,2 % – informacijos ir ryšio technologijų, 12,2 % – inžinerijos, gamybos ir statybos sritis.

Atsižvelgiant į šias problemas, 2023 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pradėtas rengti „2023-2030 metų STEAM krypties ugdymo stiprinimo planas“. Stiprinant STEAM ugdymą Lietuvoje yra svarbu atsižvelgti į STEAM ekosistemos dalyvių sąveikas. Šiame projekte siekiama detaliai išnagrinėti vieną iš šių sąveikų – bendradarbiavimą tarp mokyklų ir aukštųjų mokyklų.

Tikslas

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Projekto eiga

2023/03/15

Parengta projekto apimties ir suinteresuotųjų šalių schema

2023/03/22

Įvykdyti interviu su savivaldybių Švietimo skyriais

2023/04/13

Įvykdyti vizitai į STEAM centrus

2023/06/22

Įvykdytos mokytojų dirbtuvės

2023/07/18

Įvykdytos aukštųjų mokyklų fokus grupės

2023/08/24

Užbaigta esamos situacijos apžvalga

2023/09/04

Baigta STEAM srities akademikų (-ių) ir specialistų (-čių) siūlomų bendradarbiavimo veiklų mokykloms registracija

2023/09/06

Parengtos rekomendacijos ministerijai

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Dr. Edita Karosienė
Dr. Edita Karosienė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė