Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lytiškumo ugdymo stiprinimas Lietuvoje

2020 m. kovo 9 d. - 2020 m. rugsėjo 4 d.

Problema

Nors egzistuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta lytiškumo ugdymo programa, jaunimas vis dar yra apribotas lytiškumo ugdymo klausimais mokyklose.

Lytiškumo ugdymo programos trūkumas gali neigiamai paveikti 1) tarpasmeninį smurtą, 2) LGBT patyčias, 3) LPI ir 4) ŽIV rodiklius bei 5) paauglių nėštumo rodiklius.

1) Remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) (2014) duomenimis, 11% moterų Lietuvoje patyrė fizinį (arba) seksualinį smurtą iš dabartinių partnerių, palyginti su 8% ES vidurkiu. 24% Lietuvos moterų patyrė (fizinį ar seksualinį) smurtą iš bet kurio partnerio (esamo ar buvusio), palyginti su 22% moterų (vidutiniškai) ES.

2) 31% lietuvių per pastaruosius 12 mėnesių patyrė LGBT diskriminaciją iš mokyklos ar universiteto darbuotojo – tai yra didžiausias rodiklis ES (ES vidurkis – 18%). 81% lietuvių visada arba dažnai slepia savo LGBT statusą mokykloje iki 18 metų amžiaus, palyginti su 67% ES. (FRA, 2014).

3) Chlamidijos ir gonorėjos diagnozės Lietuvoje labiausiai paplitusios tarp jaunų žmonių (20–34 metų amžiaus).

4) Lietuvoje, palyginti su ES tendencijomis, labai padaugėjo heteroseksualių ŽIV atvejų. ŽIV plitimas narkotikų injekcijos būdu sudarė 40 proc. visų ŽIV plitimo atvejų Lietuvoje, o tai daug daugiau nei ES vidurkis (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, PSO, 2018 m.). Dauguma apklaustų asmenų tvirtino, kad prezervatyvus naudoja retai arba niekada (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, LR Sveikatos apsaugos ministerija 2019).

5) Pasak Lietuvos mokslininkų (Tretjakova, et.al., 2018), paauglių (15-19 amžiaus grupė) nėštumų ir gimdymų skaičius, lyginant su ES vidurkiu 2001 ir 2015 metais, sumažėjo nuo 16,6 (2001 metais) iki 10,8 (2015 metais) atvejų tūkstančiui gyventojų. Duomenys rodo, kad 2015 metais 17-kos iš 28 ES valstybių nepilnamečių nėštumų ir gimdymų rodiklis buvo mažesnis nei ES vidurkis, o virš ES vidurkio atsidūrė šios šalys: Rumunija (36,6), Bulgarija (41,3), Latvija (18,1), Vengrija (23,1), Slovakija (24,6), ir Lietuva (14,2). Tai reiškia, kad 2015 duomenims, Lietuvoje 1 tūkst. 15-19 amžiaus moterų teko 14,2 kūdikio. Tuo tarpu ES šalyse su mažiausiais rodiklais skaičiai daugiau nei keturis kartus mažesni: Nyderlandai (3,2), Danija (3,4), Švedija (4,5) ir Kipras (4,9).

Tikslas

Projekto tikslas – kad lytiškumo ugdymas pasiektų daugiau Lietuvos jaunimo. Bus sukurtas lytiškumo ugdymo praktinis gidas jaunimo darbuotojams, kad jie būtų geriau paruošti kalbėtis apie įvairias lytiškumo ugdymo temas su jaunimu Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse.

Projekto eiga

2020/04/15

Atlikta Lietuvos esamos situacijos analizė

2020/04/30

Atlikta užsienio šalių gerosios praktikos analizė

2020/05/29

Atlikti interviu ir fokus grupių ciklas su ekspertais

2020/08/10

Parengta pirmoji lytiškumo ugdymo praktinio gido jaunimo darbuotojams versija

2020/08/24

Lytiškumo ugdymo praktinio gido temos aptartos stovykloje

2020/09/04

Parengta galutinė lytiškumo ugdymo praktinio gido versija

Projekto failai

Dalyviai

2019/20
Nika Norvila
Nika Norvila

Panašūs projektai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj