Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Lietuvos parama Ukrainai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

Prasidėjus Rusijos plataus masto agresijai Ukrainoje 2022 vasarį, pasaulio prioritetai pasikeitė. Ukraina paruošė 10 metų trukmės planą savo atsigavimui bei pateikė Ukrainos „Formulę taikai“, sudarytą iš 10 pasiūlymų beprasmio karo baigimui ir pristatytą G20 suvažiavime Indonezijoje.

Europos Komisijos prezidentė Ursula von der Leyen Lugano konferencijoje paskelbė planus apie bendros platformos paramos organizavimui kūrimą, o kai kurios šalys prisiėmė atsakomybę už konkrečius Ukrainos miestus, planuodamos juos atstatyti karui pasibaigus. Berlyno konferencijoje Vokietijos kancleris Olaf Scholz siūlė Maršalo planą Ukrainos atstatymui pabrėždamas, jog vakarai turėtų pasiruošti tam, kad Ukrainos rekonstrukcija užtruks.

Lietuva taip pat ruošiasi prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų ieškant būdų paremti ilgalaikę Ukrainos rekonstrukciją. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ieško būdų koordinuoti Lietuvos įsitraukimą į Ukrainos atstatymo darbus. Įvairios organizacijos bei verslai taip pat jau kurį laiką aktyviai remia Ukrainą, teikdami neatidėliotiną humanitarinę ir karinę pagalbą.

Ilgalaikiai paramos projektai gali būti kuriami išnaudojant jau sukauptą patirtį bei pajėgumus. Būtent į tokias, Ukrainos ateičiai ir šalies atsigavimui skirtas veiklas, orientuojamasi šiame projekte.

Tikslas

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Projekto eiga

2022/11/11

Lietuvos paramos Ukrainai apžvalga (anglų k.)

2022/12/12

Dirbtuvės su Lietuvos NVO (anglų k.)

2023/01/10

Glaustas Ukrainos NVO aprašas (anglų k.)

2023/02/24

Gerosios užsienio praktikos (anglų k.)

2023/03/14

NVO renginys

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2022/23
Viktoriya Didenko
Viktoriya Didenko
2022/23
Dalia Krapavickaitė
Dalia Krapavickaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė