Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Kultūros ministerija

Kūrybiška vietokūra Lietuvoje: pritaikomumo analizė, strategija ir gidas

2016 m. rugsėjo 12 d. - 2017 m. kovo 12 d.

Problema

Kultūros pasiūla Lietuvoje nėra pritaikyta konkrečių bendruomenių poreikiams, todėl didelė dalis Lietuvos gyventojų nesidomi, nevartoja ir nedalyvauja kultūrinėje meninėje veikloje.

Pasak Lietuva 2030 pažangos strategijos, mažiau nei pusė visuomenės narių yra linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę veiklą. Mažą įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą patvirtina ir Eurobarometro apklausos (2013 m.) duomenys: du iš trijų Lietuvos gyventojų nedalyvauja kultūrinėje meninėje veikloje. Skirtingus neįsitraukimo lygius ir galimas priežastis nurodo Estep ir SIC tyrimo (2014 m.) metu sudaryti Lietuvos kultūros vartotojų ir dalyvių tipai. Pagal juos beveik ketvirtadalį žmonių sudaro nusivylę ir abejingi kultūrai, dešimtadalį – vartojantis, bet ribotai kultūroje dalyvaujantis jaunimas, o 6% – ribojami, bet besidomintys senjorai.

Nepaisant skirtingų socialinių, demografinių bei kultūrinių kontekstų, neįsitraukimo į kultūrą problemą vis dar bandoma spręsti universaliai. Kultūros pasiūlos gerinimo priemonės nėra aktualizuotos bendruomenėms pagal jų lokalius dalyvavimo kultūroje įpročius ir poreikius.

Esamos situacijos problematiką iliustruoja ir kiti faktoriai: neproporcingas nacionalinių bei tarptautinių fondų dėmesys ir finansavimas „kietosioms“ veikloms (infrastruktūrai), užmirštant „minkštąsias“ (kompetencijų lavinimas, renginiai). Kultūrinės ir kūrybinės įmonės taip pat pasižymi didele priklausomybe nuo papildomo finansavimo, nesugebant pritraukti auditorijos ir sukurti tvarų verslo modelį.

Kūrybiška vietokūra sujungia kultūrą ir bendruomenes, skatinant atsižvelgti į vietos kontekstą, konkrečius poreikius, tradicijų atgaivinimą ir bendrus interesus. Vadovavimasis šiais principais atveria kelius kūrybinėms partnerystėms, vietos verslumui, paveldo aktualizavimui ir bendruomenių įsitraukimui į vietos kultūrinį gyvenimą. Ilgalaikėje perspektyvoje kūrybiška vietokūra grįsta kultūros pasiūla įgalina tvarią vietos plėtrą ir geresnę gyvenimo kokybę.

Tikslas

Apžvelgus kūrybiškos vietokūros sampratą ir atlikus pritaikomumo Lietuvoje analizę bei atvejo studiją, sukurti kūrybiškos vietokūros strategiją politikos formuotojams ir praktinį gidą plačiajai visuomenei. Taip prisidėti didinant visuomenės dalį, kuri yra linkusi dalyvauti vykdant ir dalyvauja kultūrinėje meninėje veikloje.

Projekto eiga

2016/10/21

Kūrybiškos vietokūros sampratos apžvalga

2016/11/25

Kūrybiškos vietokūros pritaikomumo Lietuvoje analizė

2017/01/19

Atvejo analizė: Panevėžio Skaistakalnio parko atgaivinimas

2017/02/17

Kūrybiškos vietokūros strategija ir praktinis gidas

2017/03/10

Projekto rezultatų komunikacija

Projekto failai

Dalyviai

2016/17
Eugenijus Kaminskis
Eugenijus Kaminskis
2016/17
Ieva Nagytė
Ieva Nagytė

Panašūs projektai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj