Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Kultūros ministerija

Dirbtinis intelektas ir kūrėjų problematika – koks Kultūros ministerijos vaidmuo?

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Ženklus dirbtinio intelekto (DI) pagrindu paremtų įrankių vartotojų skaičiaus augimas rodo pasaulinį visuomenės susidomėjimą įrankiais, kuriais galima atlikti platų spektrą veiklų – nuo paprastos žinutės sugeneravimo draugui iki apdovanojimo vertos nuotraukos sukūrimo (Sony World Photography Award 2023). ChatGPT 1 mln. prisijungimų skaičių pasiekė per 5 dienas, ir 2023 metų gegužę buvo sulaukęs rekordinio 1.8 mlrd. prisijungimų iš viso pasaulio. 

Tam, kad kūryba DI sistemomis būtų įmanoma, DI modeliai yra treniruojami egzistuojančiu turiniu, kuris neretai yra saugomas autorių teisių. Nepasitenkinimą tarp kūrėjų bendruomenių kelia tai, kad šiuo metu DI modelių kūrėjai nėra įpareigoti atskleisti, kokį turinį tam naudoja ar atlyginti autorinėmis teisėmis apsaugotų kūrinių autoriams. 

Europos Sąjungoje šiuo metu svarstomos DI aktas numato skaidrumo prievolę – skelbti mokymui naudotų duomenų, apsaugotų autorių teisėmis, santraukas. Tačiau, tai neišsprendžia atlygio klausimo. 

Stebint DI panaudos tendencijas ir dėl jų kylančius iššūkius kultūros sektoriuje, tapo būtina suprasti, kaip tai veikia Lietuvos kūrėjus bei suprasti, koks vaidmuo šiame kontekste atitenka Kultūros ministerijai. 

Tikslas

Tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas Lietuvos kūrėjų – autorių komforto laukas DI kontekste, svarbu suprasti ir išsigryninti grėsmes, kurias jiems ir jų kuriamam turiniui jau sukelia ir/ar prognozuojama ateityje sukels DI panauda kūrybinėse veiklose, tuo iššaukdamos naujų intervencijų iš Kultūros ministerijos poreikį. Projekto tikslas yra suprasti šias grėsmes, nustatyti jautriausią momentą ir pateikti rekomendacijas Kultūros ministerijai dėl galimo veiksmų plano, geriausiai užtikrinančio kūrėjų – autorių teises kalbant apie kūrybą DI įrankiais. 

 

Projekto eiga

2023/10/20

Esamos situacijos analizė

2023/11/10

Gerųjų užsienio praktikų apžvalga

2023/11/17

Preliminarūs pasiūlymai tolimesnei projekto krypčiai

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Agnė Mikštienė
Agnė Mikštienė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė