Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Dirbtinio intelekto proveržio skatinimas

2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Investicijos į dirbtinio intelekto (toliau – DI) vystymą ir taikymą turi itin aukštą potencialą gerinant įvairias gyvenimo sritis. Diegiant inovacijas pramonėje auga įmonių konkurencingumas, sudaromos sąlygos kurti gerai apmokamas darbo vietas, o sukurti nauji produktai ir paslaugos augina eksportą. Vis plačiau taikant DI technologijas viešajame sektoriuje gerėja viešųjų paslaugų kokybė, o viešasis administravimas tampa efektyvesnis. DI taikymas turi tiesioginę naudą individualiems gyventojams jiems gaunant geresnes medicinos paslaugas, sutaupant dėl efektyvaus energijos panaudojimo namuose ir t.t. DI naudą ir galimą potencialą mato ir galingiausios pasaulio valstybės, kuriuos yra nusimačiusios DI plėtros strategijas ir skiria finansavimą DI vystymui.

2021 m. Europos investicijų bankas apskaičiavo, kad Europos Sąjunga kasmet į dirbtinio intelekto bei blokų grandinės technologijas investuoja vidutiniškai 10 milijardų mažiau nei kitos ekonominės galiūnės – JAV ir Kinija. Norint išlaikyti globalų konkurencinį pranašumą kuriant aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, ES privalo neatsilikti technologijų ir inovacijų srityje. Dėl šios priežasties dar 2018 m. ES parengė Europos dirbtinio intelekto strategiją, kurios tikslas yra, kad kartu ES, šalys narės bei privatūs investuotojai per ateinantį dešimtmetį pasiektų ribą, kai kasmet yra investuojama 20 milijardų eurų į DI technologijų vystymą ir diegimą visoje bendrijoje.

2018-2019 m. „Kurk Lietuvai“ projekto metu ekspertų grupė parengė Lietuvos DI strategiją, kurioje numatytos DI vystymosi Lietuvoje gairės ir rekomendacijos. Nuo to laiko susikūrė Lietuvos dirbtinio intelekto asociacija, buvo įgyvendintas projektas „AI boost“, skirtas inovacijų akceleravimui ir DI žinomumo didinimui, dirbtinis intelektas išlieka viena iš Sumanios specializacijos 2022-2030 m. temų, numatytos tikslinės investicijos pagal „Naujos kartos Lietuva“ planą. Vis dėlto, atsižvelgiant į ES keliamus ambicingus tikslus DI srityje bei numatomas dideles investicijų apimtis, Lietuvoje trūksta sisteminio požiūrio bei konkrečių veiksmų plano į tai, kaip Lietuva galėtų ir turėtų vystyti DI technologijas ir jas diegti skirtinguose sektoriuose.

Atsižvelgiant į DI teikiamą naudą ekonomikai, viešajam sektoriui ir visuomenei, Lietuva privalo nepraleisti šanso ir efektyviai bei kryptingai pasinaudoti ES numatomomis investicijomis į dirbtinį intelektą.

Tikslas

Įvertinti dirbtinio intelekto bendruomenės ir visuomenės poreikius ir numatyti tolimesnius žingsnius valstybinėms institucijoms skatinant dirbtinio intelekto plėtrą ir taikymą Lietuvoje.

Projekto eiga

2022/04/20

Parengta strateginių dokumentų apžvalga

2022/04/22

Parengta užsienio šalių strategijų analizė

2022/08/16

Įvykdytos viešosios konsultacijos su suinteresuotomis šalimis

2022/08/26

Parengtas veiksmų planas ir veiksmų plano santrauka

2022/09/06

Veiksmų planas pristatytas suinteresuotoms šalims

Projekto failai

Rezultatas

Paruoštas Lietuvos dirbtinio intelekto technologijų plėtros veiksmų planas 2023-2026 m., kurį sudaro trys ašys:

1) DI ekosistemos vystymas (būtinųjų sąlygų DI plėtrai užtikrinimas);

2) DI diegimas visuose sektoriuose (užtikrinant, kad Lietuva neatsiliks nuo kitų valstybių);

3) DI inovacijų kūrimas (skatinant DI proveržį Lietuvoje).

Dalyviai

2021/22
Renata Liubinavičė (Donauskytė)
Renata Liubinavičė (Donauskytė)
2021/22
Dr. Gabija Žemaitytė
Dr. Gabija Žemaitytė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė