Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Dirbtinio intelekto proveržio skatinimas

2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Investicijos į dirbtinio intelekto (toliau – DI) vystymą ir taikymą turi itin aukštą potencialą gerinant įvairias gyvenimo sritis. Diegiant inovacijas pramonėje auga įmonių konkurencingumas, sudaromos sąlygos kurti gerai apmokamas darbo vietas, o sukurti nauji produktai ir paslaugos augina eksportą. Vis plačiau taikant DI technologijas viešajame sektoriuje gerėja viešųjų paslaugų kokybė, o viešasis administravimas tampa efektyvesnis. DI taikymas turi tiesioginę naudą individualiems gyventojams jiems gaunant geresnes medicinos paslaugas, sutaupant dėl efektyvaus energijos panaudojimo namuose ir t.t. DI naudą ir galimą potencialą mato ir galingiausios pasaulio valstybės, kuriuos yra nusimačiusios DI plėtros strategijas ir skiria finansavimą DI vystymui.

2021 m. Europos investicijų bankas apskaičiavo, kad Europos Sąjunga kasmet į dirbtinio intelekto bei blokų grandinės technologijas investuoja vidutiniškai 10 milijardų mažiau nei kitos ekonominės galiūnės – JAV ir Kinija. Norint išlaikyti globalų konkurencinį pranašumą kuriant aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, ES privalo neatsilikti technologijų ir inovacijų srityje. Dėl šios priežasties dar 2018 m. ES parengė Europos dirbtinio intelekto strategiją, kurios tikslas yra, kad kartu ES, šalys narės bei privatūs investuotojai per ateinantį dešimtmetį pasiektų ribą, kai kasmet yra investuojama 20 milijardų eurų į DI technologijų vystymą ir diegimą visoje bendrijoje.

2018-2019 m. „Kurk Lietuvai“ projekto metu ekspertų grupė parengė Lietuvos DI strategiją, kurioje numatytos DI vystymosi Lietuvoje gairės ir rekomendacijos. Nuo to laiko susikūrė Lietuvos dirbtinio intelekto asociacija, buvo įgyvendintas projektas „AI boost“, skirtas inovacijų akceleravimui ir DI žinomumo didinimui, dirbtinis intelektas išlieka viena iš Sumanios specializacijos 2022-2030 m. temų, numatytos tikslinės investicijos pagal „Naujos kartos Lietuva“ planą. Vis dėlto, atsižvelgiant į ES keliamus ambicingus tikslus DI srityje bei numatomas dideles investicijų apimtis, Lietuvoje trūksta sisteminio požiūrio bei konkrečių veiksmų plano į tai, kaip Lietuva galėtų ir turėtų vystyti DI technologijas ir jas diegti skirtinguose sektoriuose.

Atsižvelgiant į DI teikiamą naudą ekonomikai, viešajam sektoriui ir visuomenei, Lietuva privalo nepraleisti šanso ir efektyviai bei kryptingai pasinaudoti ES numatomomis investicijomis į dirbtinį intelektą.

Tikslas

Įvertinti dirbtinio intelekto bendruomenės ir visuomenės poreikius ir numatyti tolimesnius žingsnius valstybinėms institucijoms skatinant dirbtinio intelekto plėtrą ir taikymą Lietuvoje.

Projekto eiga

2022/04/20

Parengta strateginių dokumentų apžvalga

2022/04/22

Parengta užsienio šalių strategijų analizė

2022/08/16

Įvykdytos viešosios konsultacijos su suinteresuotomis šalimis

2022/08/26

Parengtas veiksmų planas ir veiksmų plano santrauka

2022/09/06

Veiksmų planas pristatytas suinteresuotoms šalims

Projekto failai

Rezultatas

Paruoštas Lietuvos dirbtinio intelekto technologijų plėtros veiksmų planas 2023-2026 m., kurį sudaro trys ašys:

1) DI ekosistemos vystymas (būtinųjų sąlygų DI plėtrai užtikrinimas);

2) DI diegimas visuose sektoriuose (užtikrinant, kad Lietuva neatsiliks nuo kitų valstybių);

3) DI inovacijų kūrimas (skatinant DI proveržį Lietuvoje).

Dalyviai

2021/22
Renata Liubinavičė (Donauskytė)
Renata Liubinavičė (Donauskytė)
2021/22
Dr. Gabija Žemaitytė
Dr. Gabija Žemaitytė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers