Grįžti
Naujienos2022 m. liepos 8 d.

undefined

Inovacijos kultūrinių ir kūrybinių industrijų srityje: kaip derinti novatoriškas idėjas su tvarumu?

„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ festivalio „Audra“ metu vykusio „NFThon Kaunas“ dirbtuvėse buvo nagrinėjamos kultūrinių ir kūrybinių industrijų vieta metavisatoje, technologijų tvarumo, anglies kaupimo ūkininkavimo bei NFT sąsajos. Šiomis temomis pristatymus skaitė keturios „Kurk Lietuvai“ projektų vadovės Elena Ruikytė, Ieva Gurklytė, Aira Paliukėnaitė ir Gabija Tamulaitytė.

Viešasis sektorius, kultūros politika, KKI ir Metavisata – kas, ką, kodėl ir kaip?

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų ir ArtTech ateitis galėtų būti metavisatoje, kur meno apibrėžimas tampa daug platesnis, išnyksta fizinės, geografinės, kultūrinės ribos, kūrėjas nėra varžomas. Naujos tendencijos neišvengiamai verčia politikos formuotojus svarstyti ir vertinti skaitmeninės transformacijos kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriuje svarbą, galimybes ir rizikas. „Svarbu suprasti, kokia yra ar turėtų būti viešojo sektoriaus, politikos formuotojų bei kitų ArtTech ekosistemos dalyvių rolė šiame procese.” – pastebi E. Ruikytė.

Nemažiau svarbu ir tai, kaip yra apibrėžiama meta ir multivisata. E. Ruikytė siūlo į tai žiūrėti kuo paprasčiau: „tai realaus pasaulio skaitmeninė versija, kuri yra paremta blokų grandinės technologija, sudarančia sąlygas vystytis skaitmeninei ekonomikai.“

Virtualioje erdvėje išnykusios geografinės ribos leidžia valstybėms vystyti Pramonės 4.0 skaitmeninę diplomatiją. Pasaulio šalių pavyzdžiai, tokių kaip Pietų Korėja, rodo, jog šalies atstovybės, ambasados ar nacionalinio muziejaus atsiradimas metavisatoje – labai artima ateitis.

Menas, blokų grandinė ir tvarumas

NFT technologija įgalina menininkus skaitmenizuotą kūrybą monetizuoti, kurti bendruomenę ir kitaip sprendžia kūrėjų problemas, bet tuo pačiu palieka žymų anglies dioksido pėdsaką per sunaudotos elektros energijos kiekį. Visgi, ši technologija sparčiai vystosi: populiariausia blokų grandinė NFT leidybai Ethereum šiais metais atsinaujins, o tai preliminariai sumažins energijos kaštus 99,95%. Egzistuoja ir alternatyvių blokų grandinių, kurių energiniai kaštai yra šimtais ir tūkstančiais kartų žemesni nei Ethereum, pavyzdžiui, Tezos, Solana, Cardano ir kt. „Tiek pat svarbu suvokti, kad tvarumą sudaro ne tik aplinkosauga, bet ir socialinė bei ekonominė gerovė. Kūrėjų įgalinimas yra neatsiejama tvarumo dalis – tik kultūriškai įvairi, kūrybiška visuomenė gali rasti sprendimus klimato kaitai švelninti“ – sako I. Gurklytė.

NFThone taip pat vyko tvarumo dirbtuvės, kurių metu buvo diskutuojama apie klimato kaitos problemas, ką gali padaryti individai, kad pasaulis taptų tvaresnis bei tvarumo sąsajas su kūryba. Menas yra ne tik saviraiškos forma, bet gali provokuoti ir (trans)formuoti mąstymą. NFThono dalyviai buvo kviečiami svarstyti, kaip menas gali keisti individo mąstymą, o per mąstymą pakeisti ir elgesį, taip padėti pereiti prie tvaresnio gyvenimo būdo.

Žemės naudojimas, anglies kreditai, NFTs – kas bendro?

Kuriant ir naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, ypač svarbu atsižvelgti į jų daromą poveikį aplinkai. Skaičiuojant susidarančias emisijas, stengiantis atsisakyti nebūtinų veiklų ir optimizuojant visus kūrybinius ir darbinius procesus galima išvengti didelės dalies emisijų. „Didžioji dalis veiklų savo daromu poveikiu negali būti visiškai neutralios klimatui, tad neišvengiamos emisijos gali būti kompensuojamos pasinaudojant anglies kaupimo ūkininkavimo veiklomis.“ – teigia G. Tamulaitytė.

Anglies kaupimo ūkininkavimas (angl. carbon farming) – tai veiklos, kurių metu iš atmosferos absorbuojama daugiau CO2 nei jos išmetama. CO2 ilgainiui užrakinamas dirvožemyje, biomasėje ar negyvoje organinėje medžiagoje, o sukauptos anglies kiekis gali būti paverčiamas į kreditus, kurias gali būti kompensuojamos neišvengiamos emisijos susidarančios kituose sektoriuose. „Nors emisijų kompensavimas turėtų būti neišvengiama kiekvienos naujos technologijos dalis, integruota į NFT, blokų grandinės ir metavisatos pasaulį, tai ne vienintelis būdas, kaip tvariau galima (pa)naudoti šias technologijas.“ – sako A. Paliukėnaitė. Rinkoje jau yra projektų, kaip Moss.Earth, suteikiačių savo klientams galimybę įsigyti NFT, kuris yra virtualus Amazonės atogrąžų miško gabalėlis tuo pačiu realiai prisidedant prie jo išsaugojimo.