Grįžti
Gabrielė Taminskaitė
2020/21

Gabrielė Taminskaitė

Linkedin

Išsilavinimas

  • Dvigubos teisės doktorantūros studijos (Vilniaus universitetas | Paryžiaus Nanterre Universitetas, Prancūzija)
  • Teisės magistras (VU TF)

Patirtis

  • Daugiau nei 5 metai akademinio bei mokslinio darbo patirties teisės srityje​ (Lietuva, Prancūzija)
  • Stažuotės Paryžiaus 10 universitete, Centre de Théorie et Analyse du Droit (Prancūzija)
  • Stažuotės LR Konstituciniame Teisme, LR Prezidento kanceliarijoje, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijoje (Lietuva)
  • “Bourses du gouvernement français” (2017, 2019) stipendijos mokslinėms stažuotėms (Prancūzija)
  • Lietuvos Mokslo Tarybos apdovanojimas už mokslo pasiekimus doktorantūros studijų metu (2020)

Motyvacija

Esu įsitikinusi, kad „Kurk Lietuvai“ misija pasiekia savo tikslus ir atneša pačius reikalingiausius valstybei bei visuomenei pokyčius dėl kiekvieno projekto dalyvio nuoširdaus atsidavimo savo profesinei veiklai, savo šaliai ir, svarbiausia, tikėjimo, jog kiekvienas, net ir mažiausias, pokytis yra žingsnis link didesnės gerovės Lietuvoje sukūrimo.

Todėl tikiu, kad mano teisės mokslo patirtis ir išvystyti gebėjimai profesinės veiklos bei teisės doktorantūros studijų metu yra vertingi ir padėsiantys vykdyti tinkamą pokytį valstybės vykdomos politikos, inter alia socialinės politikos srityje.

Rotacija

1
2021 m. kovo 8 d. - 2021 m. rugsėjo 3 d.

Geresnio reglamentavimo politika: viešojo sektoriaus dalyvavimu paremtas modelis

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Parengti veiksmų ir principų sistemą (paremtą viešojo sektoriaus dalyvavimu (angl. learning by doing), žvelgiant į procesus iš ūkio subjekto, kuriam tenka pareiga įgyvendinti nustatytus reikalavimus ir įpareigojimus, pusės), padėsiančią mažinti nustatyto reguliavimo sukuriamą prisitaikymo naštą ir gerinti ūkio subjektų patirtį minėtuose procesuose.
2
2020 m. rugsėjo 7 d. - 2021 m. kovo 5 d.

Asmenų su negalia užimtumo darbo rinkoje skatinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Didinti valstybės numatytų priemonių ir paslaugų, skirtų padėti asmenims su negalia į(si)traukti į darbo rinką, prieinamumą, sukuriant interaktyvią informacijos dalinimosi ir bendradarbiavimo platformą viešajam sektoriui, darbdaviams, darbuotojams ir NVO.